OZNANILA ZA JUNIJ 2019

 

V ATMOSFERI SVETEGA DUHA

 

»Vsa zemlja je govorila en sam jezik in isto govorico, je rečeno v Svetem pismu. Eh, kdaj že je bilo to! Tej lepi preproščini je sledil napuh in babilonski stolp in takojšnji konec medsebojnega razumevanja. Jeziki zmešani, govoric, da jih ne prešteješ, vsak trobi po svoje … Ali bi tudi za to stanje smeli reči: eh, kdaj že je bilo to!? Škoda, ta reč pa ni iz kake mitične daljave in daljne preteklosti – skušamo jo prav danes in prav mi! Dnevi so pa kljub vsemu binkoštni, vendar ali slovenski svet še pozna in celo ohranja navado zatakniti za okenske mreže lipovo vejico, da bi se nanjo usedel Sveti Duh v pomenu one stare prošnje: Pridi, pridi in napolni srca svojih vernih! Ali po garteljcih (ograjenih vrtovih) še cvetijo beli binkoštni nageljni, opojno dišeči? Oboje je najbrž že popolna neznanka. Zanimivo! Pa ta naš čas kar hlasta po aromi in po duhovnosti; samo malo, pa bo že na vsakem pralnem prašku pisalo, da nam bo z belino in dehtenjem opranega navrgel tudi obilje duhovne svežine; pozitivne energije, kot se temu danes reče. S tovrstno energijo bi dandanašnji strokovnjak razložil tudi oni šum, ki je bil kot silovit vihar in je napolnil ves prostor in so se nad zbranimi prikazali ognjeni jeziki – nad vsakim po eden – in so napolnjeni s Svetim Duhom začeli govoriti v tujih jezikih.«         (prof. Berta Golob, Ozare na TVS1, 03.06.2006)

 

POROČILO O 24. SEJI ŽPS

 

* Seja je bila 13. maja 2019. Po pozdravu, ugotovitvi prisotnosti ter   uvodni molitvi smo prebrali in potrdili zapisnik 23. seje.  Ugotovljeno je bilo, da so bili vsi načrtovani dogodki uspešno izpeljani. Pogled na pretekle dogodke nam je dal naslednjo sliko:

Pričakovali smo večji odziv staršev prvoobhajancev na povabilo k molitvi KP za njihove družine.

Oratorij z izdelavo butaric je bil dobro obiskan in tudi lepo izpeljan.

Na žalost se nekaj birmancev ni udeležilo srečanja z duhovnimi botri! 

Srečanje birmancev, staršev in botrov na dekanijski ravni pa je bilo lepo pripravljeno in tudi dobro obiskano.

Udeležba otrok pri šmarnicah je izredno skromna.

* Naslov študijske teme je bil: Kako lahko kot občestvo nenehno rastemo (NP 50, str. 35-37).

Po prebranem svetopisemskem odlomku o svetosti in ob razlagi kako moramo razumeti svetost smo vsak zase iskali odgovor:

- Kako živim svojo pot svetosti oz. podarjam svoje življenje drugim?

- Ali s svojim življenjem tudi drugim pričujem, da Božje kraljestvo že živi med nami?

V nadaljevanju smo prepoznavali lastnosti Jezusovih učencev, ki so popisane v Apostolskih delih.

Iskali smo odgovore na naslednji vprašanji:

-   Na katere načine v župnijskih občestvih skrbimo za pridobivanje novih župnijskih sodelavcev? Kako skrbimo za njihovo rast v veri in njihovo strokovno usposabljanje za delo v župniji?

Na splošna povabila se ljudje slabo odzivajo. Bolj učinkovito je osebno povabilo.

Začeti je potrebno že pri veroučencih 1. razreda in nadaljevati do konca veroučne šole (pevci, animatorji, ministranti, bralci beril, Karitas…) in jih vključevati v redne aktivnosti župnijskih skupin.

Pogled v prihodnost se je ustavil na naslednjih dogodkih: zakonca Šubic bosta predstavila romanje po sveti deželi; srečanje s starostniki na Vnebohod bo vodil generalni vikar, prelat Božidar Metelko; devetošolci se še odločajo  kdaj in kje bodo imeli sklep osnovne veroučne šole; duhovniki naše škofije bodo spominski dan mašniškega posvečenja letos praznovali v Kočevski Reki. 9. junija; na Binkošti bomo imeli tradicionalni župnijski dan;  praznik SRT in SRK naj prebudi v nas ljubezen do Jezusa, navzočega v sveti hostiji; posebne pozornosti naj bo deležna Telovska procesija, h kateri so še posebej vabljeni prvoobhajanci.

* Imenovali smo pripravljalno skupino za pripravo župnijskega dne.

V odboru so: Jernej Fabijan, Matjaž Podvinski, Igor Brezovar in Andreja Verček. Prva naloga odbora je, da stopi v stik s predsednikom Krajevne skupnosti in predsednikom TŠD.

Pri izvedbi naj se upoštevajo dobre izkušnje iz prejšnjih let (program, obveščanje, plakati, prijavnice, prispevki, donacije, gostinske usluge, pecivo, sadje, pijača). Posebnega gosta še nimamo. Eden od predlogov je bil, da bi se s kratkim programom predstavili župnijski pevski zbori. Člani ŽPS so prejeli od škofijskega voditelja ŽPS naše škofije vabilo za srečanje članov ŽPS vseh župnij naše škofije, ki bo v nedeljo, 26. maja na Zaplazu. Srečanje se bo pričelo z molitveno uro ob 15h in se nadaljevalo s škofovo mašo ob 16h.  

Deležni smo bili tudi povabila za ogled igranega dokumentarnega filma o mučencu, blaženem Alojziju Grozdetu.

Naslednja seja bo v jeseni.

                                                                                                             Zapisal: Stanislav Žagar

ZBOGOM, DANS MARIJA PRAVI

 

Mesec maj začenjamo s priljubljeno Marijino pesmijo: »Spet kliče nas venčani maj….« Ta klic je poln materinske miline in ljubezni nebeške Matere Marije. Šmarnična pobožnost nudi duhovno svežino, širi krščansko obzorje in nas združuje v molitvi. »Kjer sta dva ali trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi«, pravi Jezus. (Prim. Mt 18,20) Šmarnična pobožnost prinaša blagoslov za udeleženca in vso njegovo družino. Letošnje šmarnice so najslabše obiskane v vsej zgodovini naše župnije.  Hladen znoj me obliva vsako leto, ko poslušam drugo Marijino šmarnično pesem: »Zbogom dans' Marija pravi …..za vse bom prosila, oj, zbogom, preljubi.« Kako nelagodno sporočilo za vsakega, ki bi lahko vsaj nekaj storil v Marijinem mesecu Maju v čast Materi Božji in njenemu Sinu Jezusu Kristusu, ter obogatili svoje družine z Marijino priprošnjo in Jezusovo milostjo.

 UGOTOVITVE OB SKLEPU VEROUČNEGA LETA

 

V preteklem letu je verouk obiskovalo 128 otrok. Od tega jih je redno prihajalo k verouku 124, neredno pa le 3.

K sveti maši je več kot polovico krat prišel 101 otrok, manj kot polovico krat pa 27 otrok. K relativno dobremu obisku sv. maše je potrebno pripisati pripravi na birmo in na prvo sv. obhajilo.  Najslabša sta bila po obisku sv. maše 1. in 4. razred, najboljši  je bil 7. r. Kar 10 učencev ni opravljalo nalog. Posledice so bile vidne pri kontrolnih nalogah. V bodoče bo učenec, ki ne bo redno opravljal nalog, izključen iz našega programa. Največ znanja je pokazal 7., najmanj pa 6. razred. Disciplina je bila zelo slaba v šestem in drugem razredu. 

Ob danih podatkih se zastavlja vprašanje: koliko truda ste starši vložili v to, da bi otrok jemal veroučna srečanja in zastavljene naloge kar se da resno, s pozornostjo do njegovega dela in s pomočjo. Še bolj pereče pa je vprašanje otrokovega uvajanja v sv. mašo, ki je srce kristjanovega življenja.

 

KAKO LAHKO KOT OBČESTVO NENEHNO RASTEMO?

 

Cerkev, o kateri beremo v Apostolskih delih, je pritegnila svoje sodobnike in priteguje tudi danes zato, ker so prvi kristjani ljubili Boga in drug drugega z nesebično in iskreno ljubeznijo. Rick Waren pravi: »Če bi v župnijskih občestvih zares vladala medsebojna ljubezen, bi morali zapreti vrata, da bi ljudi obdržali zunaj«.

Vsi smo poklicani, da postanemo sveti! Vsak na svoj način.

Si posvečen, posvečena? Bodi svet tako, da z veseljem živiš svojo podaritev in svojo službo.

Si poročen? Bodi svet tako, da ljubiš in skrbiš za svojega moža ali ženo, kot je to počel Kristus s svojo Cerkvijo.

Si krščen in neporočen? Bodi svet tako, da pošteno in vestno opravljaš svoje delo in daješ svoj čas za služenje bratom. Tudi na delovnem mestu lahko postaneš svetnik, saj Bog daje milost.

Si starš ali stari starš? Bodi svet tako, da z navdušenjem poučuješ otroke ali vnuke, da bodo poznali Jezusa in mu sledili. Da bi bil dober starš ali dober stari starš, je potrebno veliko potrpežljivosti in ravno v tej potrpežljivosti prihaja do svetosti. (prim. NP 50, str. 36)

 NAPOVEDNI KOLEDAR

za mesec junij

 

2. junij. 7 velikonočna nedelja. Sv. maši bosta ob 8.00 in ob 10h. Ob 10h bo slovesno krščevanje.

5. junij. Dies sanctificationes dan posvetitve za vse duhovnike novomeške škofije.

7. in 8. junij. Prvi petek in prva sobota. Vabljeni k zakramentom.

8. junij. Praznik Srca Jezusovega.

9. junij. BINKOŠTI. Sv maši bosta ob 8h in 10h. Po obeh sv. mašah bo delitev veroučnih spričeval otrokom, ki bodo izpolnili pogoje.

Ker je ta dan posebej posvečen župniji, (ŽUPNIJSKI DAN) bi bilo prav, da se v čim večjem številu udeležite svetih maš.

16. junij. Nedelja SVETE TROJICE. Sv. maši bosta kot običajno.

20. junij. Zapovedani praznik SRT in SRK. Sv. maši bosta ob 8h in 19h.

22. junij. Predvideno je peš romanje birmancev na Zaplaz.

23. junij. 12. nedelja med letom. Prva sv. maša bo že ob 7.30—po njej pa Telovska procesija. Druga sv. maša pa bo ob 10h. Ta dan naj otroci (po eni ali drugi sv. maši) vrnejo podpisana spričevala.

24. junij. Praznik rojstva Janeza Krstnika, zadnjega preroka stare zaveze.

25. unij. Dan državnost. Sv. maša bo ob 8h. V Šentjerneju pa bo ob 10h diakonsko posvečenje.

28. junij. Praznik srca Jezusovega. Sv. maša bo ob 19h.

29. junij. Praznik apostolov Petra in Pavla. Sv. maša bo ob 19h.

30. junij. 13. nedelja med letom.

 

SKRB ZA BOŽJO HIŠO

 

01.06. —07.06. 4. skupina iz 1. območja

08.06. – 14.06.  5. skupina iz 1. območja

15.06. – 21.06.  1. skupina iz 2. območja

22.06. – 28.06   2. skupina iz 2. območja

29.06. – 05.07   3. skupina iz 2. območja