OZNANILA ZA MESEC MAJ 2019

 

VELIKONOČNO VOŠČILO

           

 

Dragi bratje in sestre v Kristusu,

dragi prijatelji in znanci,

dragi ljudje dobre volje!

 

 

 

Ob našem največjem prazniku

vam želim obilo velikonočne svetlobe,

ki pomlaja duha,

preganja grenkobo srca

razsvetljuje prihodnost

in deli notranji mir.

 

Blagoslovljene in z velikonočno vero

okrepljene praznike

 našega upanja

vam želim.

Gospod je vstal, res je vstal,

vselimo se, aleluja.

                                                    Miro Virant, župnik

 

 

VELIKONOČNA POSLANICA SLOVENSKIH ŠKOFOV

 

Praznik velike noči je praznik naše vere v Kristusa, ki je med nami kot živi Bog. Krščanski Bog ni oddaljeno božanstvo, temveč je naš prijatelj, spremljevalec, sopotnik in brat. Z nami je v vseh življenjskih situacijah, predvsem v uri trpljenja in smrti. Naša življenjska zgodba se prepleta s Kristusovim vstajenjem. Njegovo vstajenje je zagotovilo našega vstajenja in večnega življenja.

V postnem času smo molili križev pot. Ta se ne konča pri XIV postaji, ko Jezusa položijo v grob, ampak s tako imenovano XV postajo, z Jezusovim vstajenjem na velikonočno jutro. Žene in učenci so po srečanju z vstalim Gospodom postali velikonočne priče. Vsak izmed nas je Gospodov učenec. Jezus ponavlja svoje besede meni in tebi: »Vstal sem in sem še naprej z vami!« Praznovati veliko noč pomeni vključiti se v bogat tok pričevalcev in današnjemu človeku prinesti veselje velikonočnega jutra. To veselje se rodi, ko začutim, da Vstali, tako kot je prišel naproti ženam in svojim učencem, prihaja naproti tudi meni.

Dragi verujoči in ljudje dobre volje, dragi bolniki, ostareli in trpeči, dragi zamejci in zdomci, voščim vam blagoslovljene in doživete velikonočne praznike!

 

msgr. mag. Alojzij Cvikl

mariborski nadškof metropolit in podpredsednik SŠK

 

SVETA BIRMA

 BIRMANCEM, STARŠEM IN BOTROM OB PRAZNIKU DELITVE SVETE BIRME ČESTITAM !

 

Ko trener pošlje nogometaša na igrišče, mu položi roko na ramo in mu da še zadnja navodila. Tako lahko razumemo tudi birmo. Birmanci so se dolgo pripravljali na prejem tega pomembnega zakramenta. Posebno intenzivna je bila priprava zadnje leto.  Z vsemi sposobnostmi, ki so mi dane, sem se trudil, da bi jim vero približal tako blizu, da bi v njej začutili svoje mesto, začutili živo vodo, ki priteka iz studencev Jezusove milosti. Da bi lepota  božje besede in liturgije (sv. maše) segla v njihova srca, so pri pripravi pomagali: dva animatorja in osem animatork. Vsem se za pomoč iskreno zahvalim. Iskrena hvala vsem, posebno pa  duhovnim botrom, ki so naše delo in prizadevanje spremljali s svojo molitvijo in darovanim trpljenjem.

Sadili smo, zalivali, obrezovali divje mladike. Kakšen bo končni uspeh pa ni odvisno od nas ampak od odprtosti birmank in birmancev za delovanje tistega, ki daje rast—Boga.

Gospod škof bo položil roko na birmančevo glavo in izgovoril besede: »Sprejmi potrditev, dar Sv. Duha«.  To je podoba trenerjevega navodila, ki ga naslednik apostolskega zbora izreka mlademu človeku ob vstopu na veliko igrišče življenja.

 

 

VABILO

Zakonske jubilante, ki letos praznujejo okroglo obletnico medsebojne podaritve in potrditve z zakramentom svetega zakona, vabim, da se za župnijski praznik zakonskih jubilejev, ki bo v nedeljo, 5. maja, prijavijo do 28. aprila.

 

 

ŽE SLAVČKI ŽVRGOLIJO, SE MAJ VESEL BUDI

 

»Marijino posebno češčenje v mesecu majniku sega že v 16. stoletje, redne pobožnosti pa so se razvile šele v 18. stoletju. Prve šmarnice so obhajali v Ljubljani leta 1851 v bogoslovnem semenišču. Pobožnost se je kmalu razširila po drugih zavodih in župnijah, tudi zunaj Ljubljane in se je ljudstvu brž močno priljubila. Pobožnost, ki so jo začeli imenovati po majniških cvetlicah, šmarnicah, so kmalu pričeli opravljati tudi zunaj cerkve – na vasi, pri kapelicah in znamenjih. Tako se je splošno udomačila«.   (dr. Niko Kurent, Praznično leto Slovencev)

Letos bomo (ob 200 letnici rojstva) v šmarničnem branju odkrivali misijonarja Ignacija Knobleharja in njegovo misijonsko poslanstvo. Naslov šmarnic je: Misijonar ob Nilu. Lepo vabljeni!

 

OBLIKOVANJE IN USPOSABLJANJE ŽUPNIJSKIH SODELAVCEV

 

»Da bi imeli dostop do Božjih darov, ki nam jih Bog želi dati, da bi lahko izpolnili svoje poslanstvo, moramo poznati svojo vero. Cerkev vztraja, da je rast v veri »pravica in dolžnost vseh«, ne le peščice. Te dolžnosti nimajo samo duhovniki in redovniki. Laiki moramo narediti vse, da bi se poučili.

Oseba, ki je prva odgovorna za našo duhovno rast, ni naš papež, škof ali župnik. To sva jaz in ti. Mi imamo prvo odgovornost za to, da poznamo in živimo svojo vero. Poznati moramo katekizem. Preučevati moramo Sveto pismo. Ostati moramo blizu zakramentom.

Poleg tega se moramo za svoje delo v župniji tudi ustrezno strokovno usposobiti in svoje znanje nenehno nadgrajevati. Naša krajevna Cerkev nudi za to veliko možnosti: programi izpopolnjevanja na Teološki fakulteti, Katehetsko pastoralna šola, orglarske in glasbene šole, simpoziji, tečaji, srečanja in izobraževanja za župnijske sodelavce, člane ŽPS, bralce, mežnarje ….

(Prim. NP 50, str. 33)

 

NAPOVEDNI KOLEDAR

za mesec maj

 

 

  1. april. BELA NEDELJA. Sv. maše bodo: ob 8h in 10h na Dol. Kamencah ter ob 11h na Gor. Kamencah.

1. maj. Jožef Delavec in začetek šmarnične pobožnosti. Sv. maša, šmarnice in litanije MB bodo ob 8h.

3. maj. Prvi petek, obiska bolnikov tokrat ne bo.

5. maj. 3. velikonočna nedelja, pri župnijski sv. maši bo slovesno praznovanje zakonskih jubilejev.

9. maj. Prva sv. spoved za prvoobhajance in vaja za nedeljsko slovesnost. Zvečer bo začetek tridnevnice pred 1. sv. obhajilom.

5.-12. maj. Teden molitve za nove duhovne poklice.

12. maj. 4. velikonočna nedelja—nedelja Dobrega Pastirja. Ob 10h bo slovesnost prvega sv. obhajila.

13. maj. Ob 20h seja ŽPS.

19. maj. 5. velikonočna nedelja. Sv. maši bosta kot običajno, pri obeh mašah pa bo nabirka za socialno zavarovanje duhovnikov.

20. maj. Ob 20h srečanje svetopisemske skupine.

30. maj. Gospodov vnebohod. Sv. maši bosta ob 8h in ob 17h. Ob 17h se nam bodo pridružili bolni in ostareli. Med sv. mašo bodo bolni in ostareli lahko prejeli zakrament bolniškega maziljenja. Namesto verouka naj se otroci udeležijo sv. maše.

2. junij. 7. velikonočna nedelja. Na to nedeljo je predvidena zahvalna sv. maša za letošnje devetošolce.

 

SKRB ZA BOŽJO HIŠO

 

27.04. – 03. 05. 4. skupina iz 5. območja

04.05.—10. 05. 5. skupina iz 5. območja

11.05.—17. 05. 1. skupina iz 1. območja

18.05.—24. 05. 2. skupina iz 1. območja

25.05.—31. 05. 3. skupina iz 1. območja