NA POTI V BIRMANSKI EMAVS 

Dan delitve sv. birme ni praznik le birmank in birmancev, ter njihovih družin,  ampak vse župnije.

Že 2 leti se po duhovnih stopnicah vzpenjamo na visoko goro, kjer Božji Duh deli birmancem svoje darove, nam vsem pa jih  obnavlja in krepi.  Vsi smo bili povabljeni, da sodelujemo pri teh številnih pripravah. Za birmance in njihove družine smo molili pred Najsvetejšim ob četrtkih in prvih petkih, duhovni botri so molili za konkretno birmanko ali birmanca, upam, da tudi botri, ki bodo svoje varovanke in varovance predstavili birmovalcu, g. škofu msgr. Andreju Glavanu.

Večina birmancev je opravila pobožnost prvih petkov. Nekatere so pri tej pobožnosti spremljali tudi starši. Birmanske nedeljske sv. maše so imele poseben namen. Družina naj bi doma prebrala svetopisemske odlomke nedelje, se o njih pogovorila, potem pa svoje znanje dopolnila pri pridigi v cerkvi. Tu se zdi, da je bil uspeh majhen, da je le majhno število družin izkoristilo to lepo priložnost za odkrivanje življenjskih nasvetov svetega pisma. Pri pripravah na sv. mašo je sodelovalo devet animatorjev. Lepo doživetje so mladi doživeli na vikend duhovnih vajah v Šmarjeti in prav tako na srečanju birmancev vseh župnij naše dekanije v Sevnem pod Trško goro.  Večina birmancev  je  sodelovala pri molitvi  Križevega pota. Čaka pa jih še devetdnevnica v velikem tednu. Naj vse te aktivnosti birmancem in nam pomagajo spoznati med nami poveličanega Jezusa

  

Od 8. do 10. februarja so se vsi kandidati (razen enega) udeležili duhovnega vikenda, na katerem so gradili medčloveške odnose, se pogovarjali, tekmovali, prepevali in se veselili življenja

 

KRATEK ZAPIS SEJE ŽPS

Po pozdravu, ugotovitvi prisotnosti Iin molitvi smo prebrali in potrdili smo zapisnik 22. seje. 

Obravnavali smo marčevsko študijsko temo: Služenje, ne oblast (NP 50, str. 25-27). Povzetek obravnavane teme je bil že objavljan 3. številki Oznanil. V nadaljevanju smo pregledali skupine, ki so bolj ali manj aktivne v župniji; molitvena skupina, biblična, Karitas, pevski zbori, skrb za cerkev… Ponovno je bila izpostavljena potreba po  cerkovniku, ministrantih in pevcih vseh treh pevskih zborov.  

Iskali smo odgovore na naslednja vprašanja:

  * Katera dela v naši župniji opravlja župnik in za katera poskrbijo laiki?

  * Katera izmed del, ki jih opravlja župnik, lahko opravlja samo on, ker izvirajo iz zakramenta    mašniškega posvečenja?

  * Pri katerih delih, ki niso pridržana samo njemu, bi bil naš župnik vesel pomoči laikov?

Po diskusiji ni bilo oblikovanih sklepov.

Po pregledu preteklih dogodkov smo pogled usmerili v dogodke pred nami. 

Preleteli smo prihajajoče dogodke; Postno pastirsko pismo, pepelnica, postni čas, pri KP 4x sodelujejo birmanci, 1x starši prvoobhajancev, 1x prostovoljci. 23.3. bo srečanje birmancev in staršev na KŠ Grm. Vsaka župnija se predstavi s simbolom župnije in prošnjo (naša kelih s kačo), 19 – 25.3 je teden družine.24.3. po KP se predstavijo duhovni botri.

Prebrana in komentirana je bila »Rešitev kanonične vizitacije«, ki je potekala 5.2.2019.

Pod razno je bilo rečeno naj se odsluženo cvetje in lončnice  ne odlagajo za oltar, ker je tam prostor za mašne plašče in ministrante!

VABILA:

Starši birmancev! 

Lepo vabljeni na sestanek pred birmo, v ponedeljek, 1. aprila 2019 ob  19.45.

Starši prvoobhajancev!

Lepo vabljeni k molitvi Križevega pota za prvoobhajance in vaše družine, v nedeljo, 7. 4. 2019 ob 14h. 

Otroci od 1. do vključno 7 r.!

Lepo vabljeni na  enodnevni oratorijski dan, 13. 4. 2019 od  9h do 15h.

DEVETDNEVNICA

Birmanci bodo začeli z devetdnevnico pred sv. birmo v soboto 13. aprila. Devetdnevnica je obvezna za vse birmance. K molitveni pripravi na sv. birmo ste lepo vabljeni tudi starši

PRIPRAVE NA VELIKI TEDEN IN BIRMO

 

V torek, 9. aprila po 15. uri, bomo našo cerkev pripravili s čiščenjem na praznovanje velike noči in birmanske slovesnosti. K čiščenju še posebej lepo vabim starše letošnjih birmank in birmancev. 

BRANJE PASIJONA—POROČILA O TRPLJENJU NAŠEGA GOSPODA JEZUSA KRISTUSA

 

Na cvetno nedeljo in na veliki petek Cerkev bere poročilo o Jezusovem trpljenju in smrti na križu—PASIJON.

Na cvetno nedeljo naj bi brali pasijon bralci beril, na veliki petek pa skupina birmancev in birmank.

SREČANJE BIRMOVALCA Z BIRMANCI, PRVOOBHAJANCI IN NJIHOVIMI STARŠI

V  ponedeljek, 15. aprila ob 18h, bomo sprejeli letošnjega birmovalca, g. škofa, msgr. Andreja Glavana. Birmanci bodo g. škofu predstavili svoje priprave na birmo, prav tako prvoobhajanci. Gospod škof želi, da se srečanja udeležijo tudi starši. Ob 19h bo sv. maša v okviru devetdnevnice. Med sv. mašo bo g. škof na razpolago za sveto spoved, posebej za starše in botre, ki tega zakramenta, kljub pogojem, niso prejeli pred tem srečanjem. Po sv. maši pa bo v župnišču še srečanje g. škofa z ŽPS; Karitas, Molitveno skupino, predstavnikom bralcev...

 

V sredo 17. 4. 2019 bom dopoldan obiskoval bolnike na doma.

VELIKI TEDEN

  1. april. CVETNA NEDELJA. Pri obeh sv. mašah bo blagoslov zelenja. 

     18. april. VELIKI ČETRTEK. Ob 9h bo v stolnici krizmena sv. maša, v naši cerkvi pa se bo bogoslužje velikega četrtka začelo ob 19h. Po sv. maši bo molitvena ura z Jezusom na Oljski gori. 

     19. aprilVELIKI PETEK. Ta dan je strogi post. Ob 15h bo v cerkvi preprosti križev pot, obredi velikega petka pa se bodo pričeli ob 19h. 

      20. aprilVELIKA SOBOTA. To je dan, ko imamo priložnost, da se z molitvijo pred Najsvetejšim pri božjem grobu zahvalimo za odrešenje. Blagoslovi jedil bodo kot običajno; ob 11h, 16h in 17h v farni cerkvi ter ob 15h v podružnični na Gor. Kamencah. Obredi velike sobote se bodo pričeli ob 19h. 

      21. april.VELIKA NOČ. Vstajenjska sv. maša se bo pričela ob 7.30 s procesijo.

      22. april. VELIKONOČNI PONEDELJEK

Ob 10h bo slovesno podeljevanje zakramenta sv. birme, ki ga bo predvidoma prejelo 28 mladih iz 9. in 8.r. 

 

PRIDOBIVANJE IN UVAJANJE ŽUPNIJSKIH SODELAVCEV

Naša župnijska občestva rastejo in se krepijo, če imajo v njih priložnost za duhovno in osebno rast tudi verniki. Pri tem delu župniku pomagajo sodelavci, še posebno voditelji posameznih skupin, ki jim je v župniji zaupana velika odgovornost. Dobri voditelji skupin se zavedajo, da morajo poskrbeti tudi za svoje naslednike oz. še bolje za namestnike, ki jih v skupini pri vodenju izjemoma nadomestijo, ko sami iz tega ali onega razloga morda ne morejo voditi srečanja skupine. 

Ko novi sodelavci izrazijo svojo pripravljenost za služenje v župniji, še posebno, če gre za vodenje župnijske skupine, jih pri njihovi novi nalogi vsaj nekaj časa spremljajmo in jim pomagajmo, da postanejo pri svojem delu suvereni. (prim. NP 50 str. 28-29)

Ap. Pavel  župnijsko občestvo primerja človeškemu telesu. (prim. 1 Kor  12,14-26) S to primerjavo nazorno kaže, kako pomembno je, da ima župnija čim več sodelavcev na vseh treh temeljnih področjih:  pri oznanjevanju, v liturgiji in v karitativni dejavnosti.

Župnija brez sodelavcev je podobna bolnemu ali celo mrtvemu telesu. Vprašajmo se: »S čim jaz lahko prispevam k živosti župnije?«

NAPOVEDNI KOLEDAR

za mesec april

  1. april. 5. POSTNA-TIHA NEDELJA. Ob 14h bomo molili križev pot za starše prvoobhajancev

        12. april. Od 18.30 bo tuji spovednik na razpolago za velikonočno sv. spoved.

       13. april. Ood 9h do 15h oratorijski dan za otroke

       14. april. CVETNA NEDELJA. Pri obeh sv. mašah bo blagoslov zelenja.

      15. april. Ob 18h sprejem g. škofa in srečanje z birmanci, prvoobhajanci ter njihovimi straši. Po sv. maši še srečanje z ŽPS in drugimi skupinami, ki delujejo v župniji.

       18. april. VELIKI ČETRTEK. Ob 9h bo v stolnici krizmena sv. maša, v naši cerkvi pa se bo bogoslužje velikega četrtka začelo ob 19h. Po sv. maši bo molitvena ura z Jezusom na Oljski gori. 

        19. aprilVELIKI PETEK. Ta dan je strogi post. Ob 15h bo v cerkvi preprosti križev pot, obredi velikega petka pa se bodo pričeli ob 19h. 

        20. aprilVELIKA SOBOTA. To je dan, ko imamo priložnost, da se z molitvijo pred Najsvetejšim pri božjem grobu zahvalimo za odrešenje. Blagoslovi jedil bodo kot običajno; ob 11h, 16h in 17h v farni cerkvi ter ob 15h v podružnični na Gor. Kamencah. Obredi velike sobote se bodo pričeli ob 19h. 

         21. april.VELIKA NOČ. Vstajenjska sv. maša se bo pričela ob 7.30 s procesijo.

           22. april.Velikonočni ponedeljek.  Ob 10h  boslovesnost delitve zakramenta sv. birme.  

 

SKRB ZA BOŽJO HIŠO

30.03.—05. 04.  3. skupina iz 4. območja

06.04.—12. 04.  1. skupina iz 5. območja

13.04.—19. 04.  2. skupina iz 5. območja

20.04.—26. 04.  3. skupina iz 5. območja

27.04. – 03. 05.  4. skupina iz 5. območja