OZNANILA ZA FEBRUAR 2019

 

OAZA

 

Dobro vem, da je v oazi vse odvisno od vode in da se lahko puščava razcveti in postane rodovitna samo tam, kjer je voda.

Brez vode se vse posuši, vse umre. Če kjerkoli v puščavi najdeš vodo, ji moraš slediti, da najdeš izvir, oazo.

Dobro vem, da je človeška oaza ljubezen in da je Ljubezen izvor vseh oaz med ljudmi -  in verujem, da je Bog ljubezen.

Voda je življenje. Ljubezen je živa voda.

Ko v puščavi življenja najdeš ljubezen, resnično ljubezen, potem ji sledi,

in prišel boš do izvira vse ljubezni, do Boga, velike oaze za zemeljski čas in za večnost.

Ljubezen je živa voda, praenergija, ki naredi rodovitne vse človeške oaze.

                                                              (Phil Bismans , Bog noja oaza, str . 142)

Letošnja generacija birmank in birmancev ima lepo priložnost za duhovno oazo. Duhovni vikend je obvezen za vse birmanke in birmance—tako kot devetdnevnica pred birmo. Voda milosti, ki jo sveto pismo imenuje »živa voda«, pa bo pritekala le v odprta srca. Vsi smo povabljeni, da birmanskim kandidatom -kam pomagamo z zgledom, molitvijo in dobro besedo odpirati srca za Božje delovanje.

ZAPISNIK 22. seje ŽPS, ki je potekala 7. januarja 2019 v prostorih župnišča.

* Po pozdravu in ugotovitvi prisotnosti smo se z molitvijo povezali z Bogom. Na zapisnik 21. seje ni bilo pripomb.

* Študijska tema, ki je središče seje, je nosila naslov : Dobri oskrbniki prejetih darov (NP 50, str. 19-21).

Bog nas k posameznim službam kliče preko darov, sposobnosti, ki nam jih je dal. Če nimamo posluha za petje nas Bog ne kliče k služenju v cerkvenem pevskem zboru, je pa ogromno drugih možnosti, kjer se lahko vključujemo! V sebi moramo prepoznati darove, ki bi bili najbolj dragoceni v službi evangeliju. Prepoznavanje darov članov občestva je izjemen dar za samo župnijsko skupnost, saj preko tega vidimo, koliko možnosti imamo, da v župniji spodbujamo sodelovanje župljanov, medsebojno povezanost in tako skrbimo za živost župnijskega občestva.

* Ob robu teh misli smo se ponovno dotaknili področij, ki so pereča v naši župniji: manjka cerkovnik – zakristan, pobiralci darov, podmladek pri ministrantih, pevcih, relativno slab odziv ob povabilu na posamezne akcije (jaslice).

* Pregled preteklih del je bil bogat, tako na duhovnem kot materialnem področju. Seznanjenimi smo bili s finančno konstrukcijo po izvršenih obnovitvenih delih na župnišču. Ta bo predstavljena občestvu ob branju statistike.

Ugotovljeno je bilo, da je bila udeležba članic in članov ŽPS skromna. Akcija z adventnimi venčki je bila uspešna. Predstavnice Karitas so obiskale in obdarile starostnike in bolne ter naše oskrbovance v DSO Šmihel.

Miklavževanje je bilo lepo oblikovano in obiskano. To velja tudi za večerno mašo (otroška polnočnica). Božično akademijo pred polnočnico in koncert pred godom farnega zavetnika sta pripravila domača pevska zbora (mešani in mladinski)  z gostujočo pevko in pihalnim orkestrom. V aranžma »Slovenskega Božič« za orkester je bilo vloženo veliko ur dela. Zato se pevovodji Jerneju izreka vsa pohvala.  Obisk na koncertu je bil dober, lahko pa bi bil še boljši.  Na praznik Sv. Družine je bil blagoslov otrok in družin. Otroci so sklenili adventno akcijo. Pri njej je sodelovala le tretjina veroučencev.  Pri ostalih ni bilo interesa.

* Med prihodnjimi dogodki so bili omenjeni: Dekanijska seja ob prisotnosti g. škofa, birmovalca,   načrtovano je srečanje vseh birmancev naše dekanije na kmetijski šoli. Sredi januarja  bo za člane ŽPS v Baragovem zavodu duhovna obnova. Tudi bralci beril bodo imeli srečanje v Baragovem zavodu. Posebna ponudba za osebno obogatitev pa so Nikodemovi večeri.

* Ob vsebinski in oblikovni prenovitvi tednika Družina bo potekala posebna predstavitev in ponudba omenjenega verskega lista.

Sklenjeno je bilo, naj se dve nedelji bere statistika s pripadajočim komentarjem. * Pod točko razno smo sprejeli naslednji sklep: Pospravljanje jaslic bo v soboto 2.2. dopoldne. Ob letošnjem postavljanju jaslic je bilo malo pomoči. Starejši pešajo, novih moči ni. Dana je pobuda, da se oblikuje skupina »jasličarjev«, kjer bi poleg že sedaj aktivne skupine vsako območje (tudi iz podružnice) prispevalo vsaj še 1-2 člana. Sicer pa velja, da je »dežurno« območje nosilec ali vsaj koordinator vseh aktivnosti, ki se dogajajo v adventnem, velikonočnem ali drugem pomembnem času (jaslice, velika noč, procesije, birma, prvo obhajilo, nameščanje tepihov, …).

Naslednja seja bo 25.2.2019

                                                                                                                                             Zapisal:  Stanislav Žagar

 

VSEBINSKO IN OBLIKOVNO

PRENOVLJEN VERSKI TEDNIK DRUŽINA

Tednik bo predstavila gospa Marija Pugelj, ki je napisala sledeče:

Uredništvo tednika Družine bo 3.2.2019 izdalo prenovljeno številko Družine. V soboto 2.2. in nedeljo 3.2. bodo udeležencem maše omogočili naročilo prejemanje treh zaporednih številk tednika brezplačno. Za prejetje brezplačnih številk bo potrebno izpolniti posebne naročilnice. Zbrane bom odposlala na uredništvo Družine. Prejemnikom brezplačnih številk bodo poklonili darilo: kuharsko knjigo Velikonočni jedilniki. Izkoristite priložnost in se seznanite s tednikom Družina.    

                                                                                                                                               Marija Pugelj

 

ŠKOFOV OBISK ŽUPNIJE IN KANONIČNA VIZITACIJA

Nasledniki apostolov so škofje, njim pa pomagamo duhovniki. V tem smislu je prvi župnik vsake župnije škof. Prav iz tega naslova ima vsak škof dolžnost, da čim bolj spozna župnije svoje škofije. Odkrivanje duhovnega in verskega utripa posamezne župnije opravi vsake štiri leta s kanonično vizitacijo. Pred obiskom župnije župnik pripravi obsežno pisno poročilo o katerem se škof pogovori ob obisku   župnije.  Naš kof je za letošnje leto svoj obisk naše župnije razdelil na tri termine: v torek 5. feb. bo pregledal pisarniško in gospodarsko vodenje župnije in se srečal s ključarji in gospodarskim svetom; v ponedeljek. 15. aprila se bo srečal z birmanci, prvoobhajanci ter z ŽPS in ostalimi skupinami, ki sodelujejo v župniji; na dan birma, 22. aprila pa se bo po birmovanju srečal še s pevskimi zbori.

 

POKLICANI K SODELOVANJU IN SLUŽENJU

»Poslanstvo Cerkve se v svetu nadaljuje preko prispevka vseh tistih, ki so njen del. CERKEV SMO VSI. Vsi imamo odgovornost, da posvečujemo drug drugega, da skrbimo za druge. Cerkev smo »mi«, vsi. Vsak ima svoje delo v Cerkvi.« (pp Frančišek)

Vse preveč krščenih se ne čuti del župnijskega občestva. Živi na obrobju ter prihaja v župnijo le zato, da prejme verske usluge. Kljub temu, da se izjavljajo za katoličane, so laiki, ki so pripravljeni dejavno sodelovati v življenju župnije, v primerjavi s številom katoličanov posamezne župnije, še vedno maloštevilni.«

Zaradi vse manjšega števila duhovniških poklicev, je obveznosti, ki jih morajo duhovniki opravljati vedno več.

Zato bo velikodušna pomoč vernikov pri mnogih delih v župniji še toliko bolj potrebna, da bodo imeli duhovniki dovolj časa za oznanjevanje evangelija, obhajanje evharistije ter podeljevanje zakramentov vsem, ki jim bodo zaupani. In seveda tudi za to, da bodo lahko skupaj z župljani gradili živo občestvo; da se bodo lahko v miru pogovorili s tistimi, ki bodo to potrebovali; da bodo lahko res pastirji. Za ta način dela, se bomo morali vsi pripraviti in si med seboj zaupati.           (Prim. NP 50, str. 22-24)

 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR

za mesec februar

 

  1. jan. Ob 19h bo v župnišču. Sestanek za starše birmancev.

   28. janr. Ob 18.30 srečanje biblične skupine.

     2. feb. Jezusovo darovanje v templju – SVEČNICA. Po 8. uri podiranje jaslic, potrebna bo vaša pomoč. Sv. maša bo ob 18h, pri njej bo blagoslov sveč. Birmansko sv. mašo pripravi 2. skupina.

     3. feb. Četrta nedelja med letom in god sv. Blaža zavetnika zoper bolezni grla in drugega zla. Pri obeh mašah bo Blažev blagoslov.

     5. feb. V župniji se bo mudil g. škof, msgr. Andrej Glavan. Pregledal bo pisarniško delo, obiskal obe cerkvi in se srečal z gospodarskim svetom in ključarji.

     6. feb. Naša župnija bo gostila dekanijske duhovnike na njihovem mesečnem srečanju. Ob 9h bo v cerkvi molitev RV, ob 9.30 sv. maša, po maši pa v župnišču seja in skupno kosilo v gostišču Na vasi.

     8. feb. Birmanci ob 17h začnejo duhovni vikend (duhovne vaje) v Šmarjeti.

    11. feb. Luršaka MB in svetovni dan bolnikov. S pozornostjo se spomnimo vseh naših bolnih in ostarelih.

    16. feb. Birmansko sv. mašo pripravi 3. skupina.

    17. feb. 6. Nedelja med letom. Pri obeh mašah bo nabirka za pastoralno izobraževanje duhovnikov in laikov.

    18. feb. Ob 18.30 srečanje biblične ali svetopisemske skupine.

    23. feb. Sodelovanje pri sv. maši ima 4. skupina birmancev.

    24. feb. 7. nedelja med letom. Sv. maši bosta kot običajno. Pri obeh bomo poslušali Pastirsko pismo naših škofov

 

 

SKRB ZA BOŽJO HIŠO

19.01.—25. 01. 2. skupina iz 2. območja

26.01.—01. 02. 3. skupina iz 2. območja

02.02.—08. 02.  4. skupina iz 2. območja

09.02.—15. 02. 5. skupina iz 2. območja

16.02. – 22. 01. 1. skupina iz 3. območja

23.02.—01. 03. 2. skupina iz 3. območja