OZNANILA ZA MESEC DECEMBER 2018

TEDEN KARITAS—UVOD V ADVENTNE SPODBUDE

»Letošnji Teden Karitas bo potekal od ponedeljka, 26. 11. 2018, do nedelje, 2. 12. 2018. Z geslom »MLADOST IZ KORENIN MODROSTI« nagovarja k povezanosti med mladimi in starejšimi. Mladi v družbi iščejo priložnosti, kjer se lahko izkažejo, dobijo svojo vlogo, se učijo in osebnostno rastejo. Starejši pa so povabljeni, da so odprti za ideje, ki jih prinašajo mladi, da jim zaupajo in jih sprejemajo v vsej njihovi enkratnosti. Papež Frančišek je ob sklepu Sinode o mladih rekel, da je treba mlade poslušati, slišati in sprejemati. Če želimo tako delati, je potrebno srečanje. In prostovoljstvo je priložnost za srečanje mladih s starejšimi in vseh skupaj z ljudmi v stiski.

V Tednu Karitas bo Slovenska Karitas 28. 11. 2018 organizirala dobrodelni koncert Klic dobrote, ki bo tradicionalno potekal v dvorani Golovec v Celju. Koncert bo v živo prenašala RTV Slovenija. Tudi tokrat nas Slovenska Karitas vabi, da pokažemo sočutje in solidarnost do družin v stiski ter jim podarimo svoj prispevek. Ob tem še posebej želi pomagati otrokom in mladim v revnih družinah, ki jih je zaradi negotove zaposlitve, prenizkih dohodkov, nesreč, zadolženosti ali bolezni staršev vse več. Dobrodelni koncert in spremljajoče akcije Karitas v mesecu decembru so glavni vir za materialno pomoč na župnijskih Karitas, kjer pomoč vsako leto prejme več kot 20.000 družin v stiski«. (Internetna stran slovenske Karitas)

ZAHVALA

Vsem, ki ste osebno ali v nabirki darovali za obnovo župnišča, se prisrčno zahvalim.

Stavba je zažarela v novi preobleki in eden od otrok mi je dejal, da bi morali namestiti napis HOTEL.

Vreme nas je prehitelo in ostala so še zaključna dela: barvanje cokla, namestitev zunanjih žaluzij in barvanje garaže z drvarnico. Upamo, da bo še letos toliko ugodnega vremena, da bomo lahko tudi ta dela dokončali.  Vsem in vsakemu posebej, ki je kakorkoli prispeval k lepoti našega župnišča, se še enkrat prisrčno zahvalim.

UTRINKI IZ DUHOVNIŠKIH DNI V STRUNJANU

Kulturni večer nam je obogatil dramski igralec, g. Gregor Čušin, z nam znano monoigro »Nepopolne rime«.

Osnovna tema srečanja je bila: ŽIVIMO V SVETU, A NISMO OD SVETA. Temo je najprej iz teološkega vidika osvetlil dr. Roman Globokar. Povedal je, da krščansko življenje prinaša dvoje skušnjav: biti preveč podoben svetu ali pa skušnjava bežati iz tega sveta. Nobena skrajnost ni dobra. Znani rek »Ora et labora – Moli in delaj« naj bi bil vodilo nas duhovnikov in vernikov.

V drugem delu ponedeljkovega dopoldneva je Gregor Čušin povedal, kako skuša v vsakdanjem življenju biti sol med ljudmi in tudi v svoji družini šestih otrok.

V torek smo imeli med seboj cerkvenega pravnika prof. dr. Stanislava Slatineka, ki nam je spregovoril o identiteti diakona v odnosu do identitete duhovnika in vernega laika. Govoril je o jasni opredelitvi področij dela. Vsi posvečeni stanovi: škof, duhovnik in diakon so vsak na svojem mestu služabniki, ki služijo Božjemu ljudstvu. Kot dopolnitev njegovega predavanja sta poleg njega pričevala bodoči diakon Milan s soprogo, ki sta predstavila svoj pogled na diakonsko službo.

V sredo nam je spregovoril o Cerkvi prof. dr. Anton Štrukelj. Poudaril je, kako je tudi Cerkev, čeprav je po definiciji »sveta«, vedno potrebna prenove in očiščevanja. Ob vseh kritikah, ki se pojavljajo v medijih, se vprašajmo, kakšna je naša vloga, kakšen obraz Cerkve sami posredujemo javnosti, ljudem s katerimi se srečujemo tako duhovniki kot verniki.

Laik, mladi oče šestih otrok, g. Milan, ki ima pomembno vlogo v družbi, nam je spregovoril o svojem nevsiljivem pričevanju za krščanstvo. Med drugim je izrekel silno pomemben stavek: »Mnogi kristjani se v odnosu do Boga vedejo tako kot do davkarije. Njej ne damo nič več, kot zahteva.« Takšna vera je vera brez ljubezni, ki je temelj vseh zapovedi vseh odnosov, do Boga, bližnjega in sebe.  

POVZETEK ZAPISNIKA 21. SEJE ŽPS

 

Po pozdravu, ugotovitvi prisotnosti članic in članov  ŽPS  ter po molitvi smo prebrali in potrdili zapisnik 20. seje ŽPS.

Tokratna študijska tema je imela naslov: GOSTOLJUBEN DRUŽINSKI DOM. Povzetek vsebine je bil objavljen že v 11. št. Oznanil.  

V pogovoru kako bi naša župnija postala še bolj dom vseh dobromislečih, smo se dotaknili vprašanja, kako še bolj obogatiti župnijski dan. Veseli bomo, če bodo pobude prišle tudi od farank in faranov, ki niso članice ali člani ŽPS. 

Sledil je pregled preteklih del in ugotavljanje uresničevanja zastavljenih ciljev.

V peti točki dnevnega reda smo usmerili pogled v prihodnost, v dogodke pred nami. Pred nami je dekanijsko srečanje članov ŽPS in že tradicionalni duhovniški dnevi v Strunjanu. Predstavitev birmancev bo 25. 11., nedelja Karitas 2. 12., nato sledi še obisk ostarelih v DSO Šmihel. Miklavževanje bo 5. dec. ob 18. uri (sestanek s starši prve triade). Božično akademijo pred polnočnico in koncert pred godom farnega zavetnika pripravi pevski zbor z izvedbo dela »Slovenski Božič« v dveh priredbah. Na praznik Sv. Družine bo blagoslov družin. Otroci bodo povabljeni k adventni akciji, ki se zaključi na Sv. Tri kralje.

Pod točko razno je bilo kar nekaj poročil in spodbud:

Ob sobotnih, pri birmanskih mašah naj se berejo tudi nedeljska oznanila, razen mašnih namenov, ki so vidni na oglasni deski in na spletni strani. Pripravi se načrt skrbi za čiščenje in krašenje cerkve v 2019.

Potočna vas bo nadaljevala s pobožnostjo Marijo nosijo. Marijin kip bodo prevzeli v petek 21. 12. po maši ga vrnili na sv. večer pred polnočnico. Ob prazniku Na praznik sv. Štefana bo tradicionalni koncert—Slovenski božič. Nekaj pevcev moškega zbora se je odločilo, da bodo obudili starodavno navado  koledovanja po družinah. Obiskali bodo in zapeli pri družinah, ki bodo izrazile, da si ta obisk želijo. Tudi letos bodo v cerkvi na voljo adventni venčki za prostovoljne prispevke, ki pa bodo namenjeni župnijski Karitas. 

Datum birme je potrjen v glasilu slovenskih škofij. Birma s kanonično vizitacijo bo na velikonočni ponedeljek, 22. aprila 2019 ob 10h.  

                                                                                                                                     Zapisal : Stanislav Žagar

BOG NAS KLIČE PO IMENU

Apostol Pavel je v pismi Rimljanov zapisal: »Kakor imamo v enem telesu mnogo delov, ti deli pa nimajo vsi istega delovanja, tako smo tudi mi, čeprav nas je več, eno telo v Kristusu, posamezni pa smo si deli med seboj. Imamo različne milostne darove, pač po milosti, ki nam je bila dana. Če ima kdo dar preroštva, naj ga uporablja v skladu z vero. Kdor ima dar služenja, naj ga uporablja za služenje. Kdor ima dar učenja, naj uči. Kdor ima dar spodbujanja, naj spodbuja. Kdor daje, naj daje širokosrčno. Kdor je predstojnik, naj ga odlikuje vestnost. Kdor izkazuje usmiljenje, naj to dela z veseljem«.  (Rim 12, 4-8)

Iz teh besed je jasno, da ima vsak kristjan svojo poklicanost. Bog kliče vsakega člana Cerkve po imenu. V tej luči izziv ni vprašanje, ali imaš poklicanost ali ne, ampak prizadevanje za to, da najdeš odgovor na vprašanje, kakšna tvoja poklicanost je.

Če bo več katoličanov razmišljalo o svoji osebni poklicanosti, jih bo veliko več lahko ugotovilo, da so poklicani v duhovništvo ali posvečeno življenje, ali za pričevalce v laiškem stanu. Naloga vsakega kristjana je, da prepozna Božjo voljo zase, jo sprejme in živi. To je pravi odgovor na klic k svetosti.

(Prim. NP 50,  str. 16-18)

 

NAPOVEDNI KOLEDAR

za mesec december

  1. nov. Po sv. maši bo sestanek skupine Karitas.

    30. nov. Sv. Andrej. Ta dan goduje naš škof, g. Andrej Glavan. Spomnimo se njega in vseh drugih Andrejev v molitvi.

     1. dec. Ob 18h birmanska sv. maša. Uvode in sodelovanje pripravi 3. skupina birmank in birmancev.

     2. dec. 1. ADVENTNA NEDELJA, nedelja Karitas. Pri obeh mašah nabirka za ljudi v stiski. Pri sv. maši ob 10h je predvideno še zadnje letošnje krščevanje.

      5. dec. Ob 17h bo otroke prve triade v cerkvi obiskal Miklavž.

      8. dec. Slovesni praznik Brezmadežne. Sv. maši bosta ob 8h ter ob 18h. Birmanska. Uvode bo pripravila 4. skupina birmank in birmancev.

       9. dec. 2. ADVENTNA NEDELJA. Sv. maši bosta kot običajno.

      15. dec. Sodelovanje pri birmanski sv. maši ob 18h pripravi prva skupina birmank in birmancev.

       16. dec. 3. ADVENTNA NEDELJA.   In začetek božične devetdnevnice. Sv. maši bosta kot običajno, ob 8h in 10h.

      21. dec. Dopoldne obisk bolnikov na domu. Od 17.30 dalje bo za božično sv. spoved na razpolago tuji spovednik. Izkoristite priložnost za duhovno pripravo na Božič.

      22. dec. Birmansko sv. mašo pripravi 2. skupina.

       23. ec. 4. ADVENTNA NEDELJA. Sv. maši bosta ob 8h in 10h.

 

SKRB ZA BOŽJO HIŠO

 

24.11.—30. 11. 4. skupina iz 5. območja

01.12. – 07.12.  5. skupina iz 5. območja

08.12.—14. 12. 1. skupina iz 1. območja

15.12.—21. 12. 2. skupina iz 1. območja

22.12.—28. 12. 3. skupina iz 1. območja

29.12. – 04.01.   4. skupina iz 1. območja