OZNANILA ZA NOVEMBER 2018

Novo mesto, 28. 10. 2018

 

HVALEŽNOST RASTE LE NA POLJU LJUBEZNI

 

Dan zahvale, praznik zahvale ali kakorkoli že želimo imenovati dan hvaležnosti, je star toliko kot človek. Ob­čutek, da nismo vsemogočni, je vtkan v naše bistvo, v jedro našega bivanja. Kljub temu se nemalokrat srečujemo ne le s hvaležnostjo ampak tudi nehvaležnostjo. Že na samem začetku človeške zgodovine sta postavljena: predstavnik hvaležnosti—Abel in predstavnik nehvaležnosti—Kajn.  Oba sta sicer darovala od svojega, od tega kar sta imela. Razlika pa je v tem, da je  bila Kajnova hvaležnost izraz obveznosti, Abelova pa izraz ljubezni.  Jezus v evangeliju 31. nedelje med letom pismouku pojasnjuje, da je temeljna zapoved ljubezen do Boga in bližnjega. To v resnici ni pisana—ukazana zapoved, ampak bistveno poslanstvo srca upodobljenega po Božji podobi.  Ta zapoved predpostavlja ponižnost. Le ponižen človek je sposoben videti in slišati stvari in ljudi v njihovi drobni, a čudoviti lepoti in dobroti.  Kdor ljubi Boga hitro odkrije lepoto in bogastvo duhovnih in materialnih dobrin, ki nas obdajajo. In kdor ljubi svojega bližnjega, občuduje neprecenljive darove, s katerimi bogati sebe in druge.

Zahvalna nedelja nas opozarja, da je hvaležnost mogoča le in v toliki meri, v kolikor smo sposobni ljubezni do Boga in bližnjega.

 

 

OBNOVITVENA DELA NA ŽUPNIŠČU

 

Napovedana obnovitvena dela na župnišču so v polnem teku. Zamenjana so bila okna in vhodna vrata. Stavba je dobila dodatno izolacijo, streha novo pokrivalo. Vse se odvija z veliko hitrostjo in v prvem delu novembra (če bo pravo vreme) pričakujemo po enaintridesetih letih novo podobo župnijskega doma.

Ob tej priliki se iskreno zahvaljujem predagatelju obnove, g. Jožetu Mikliču, gospodarskemu svetu za odobritev, izvajalcem del: podjetju Roletarstvo Medle, podjetju Inotherm iz Ribnice, g. Primožu Zagorcu in njegovi ekipi, g. Milanu Berlogarju in njegovi ekipi, g. Jožetu Progarju, Gostišču Na vasi in vsem ki ste na kakršenkoli način pomagali pri izvedbi del. Prisrčna hvala tudi vsem, ki ste prispevali svoje darove ob nabirki ali osebno.

Dela tečejo z izredno veliko hitrostjo in natančnostjo.

Bogu hvala za naklonjeno vreme, vam pa za dobro voljo in izpeljavo velikega načrta.  

 

PREDSTAVITEV BIRMANCEV

 

Na zadnjo nedeljo v cerkvenem letu, na nedeljo Kristusa Kralja se nam bodo pri župnijski sv. maši predstavili birmanci, ki bodo v tekočem šolskem in pastoralnem letu prejeli zakrament svete birme. Da bi se birmanci čim bolj in na duhovnem področju lepo pripravili na ta veliki dogodek, ko naj bi tudi sami postali priče Jezusove ljubezni, jim je bila ponujena lepa priložnost obiska birmanskih sv. maš. Na te maše, ki so ob sobotah zvečer, naj bi se birmanci pripravljali skupaj s svojimi starši ves teden. V ta namen prejmejo vsak teden besedila, ki jih beremo pri nedeljskih sv. mašah. Besedila naj bi prebrali skupaj s svojimi starši, se o njih pogovarjali in si morebitne spodbude ali vprašanja zapisali  ter jih posredovali v pogovorni pridigi pri bogoslužju. Razumljivo je, da so k birmanski sv. maši vabljeni tudi starši. Da bi vsa zadela lepo in koristno tekla, so pristopile na pomoč animatorke in en animator. Prve izkušnje birmanskih sv. maš so dobre in zelo lepe.

Birmanci naj bi imeli v oporo tudi duhovne botre. Vsak ki sprejme botrstvo bi dejansko moral biti v prvi vrsti duhovni boter. Zato bo tokrat ponujeno duhovno botrstvo najprej tistim, ki bodo birmanca tudi predstavili birmovalcu, Za tiste, ki birmance, za katere birmanski botri niso pripravljeni redno moliti, pa bomo izbrali duhovne botre iz župnije.

Čas za prijavo za duhovne botre je do 18. novembra 2018.

 

RAZLIKA MED PRAZNIKOM VSEH SVETIH IN DNEVOM VERNIH DUŠ.

 

 

Duhovniki vsako leto znova opažamo, da tudi verni govorijo o prazniku, ki je 1. novembra kot o prazniku mrtvih. Za kristjana praznik mrtvih ne obstaja, ampak le praznik živih, ki se nahajamo na področju zmagujoče Cerkve, na področju trpeče Cerkve in na področju vojskujoče se Cerkve. Prvi november je za verne vesel praznik, ker ga ta praznik poveže z vsemi, ki so že dosegli polnost življenja in polnost veselja, kar z eno besedo pomeni—nebesa. Praznujemo praznik zmagujoče Cerkve, zbrane okrog poveličanega Jezusa. Božja beseda blagruje resnične heroje življenja, ki so šli skozi velike preizkušnje in se vedno bojevali z orožjem ljubezni. Sedaj pa uživajo nepopisno radost življenja.

Drugega novembra se oziramo v trpečo Cerkev. V svoje molitve vpletamo tiste naše rajne, ki še niso dospeli v področje zmagujoče Cerkve. Na tej poti jih namreč ovirajo bolj ali manj visoke ovire grehov, kar pomeni ovira jih življenje, ki je bilo omadeževano s pomanjkanjem ljubezni do Boga, bližnjega sebe in narave. Ti sicer ne trpijo telesnega trpljenja, pač pa je njihovo trpljenje v še neuresničljivem hrepenenju po večnem življenju. S temi pokojnimo smo mi, vojskujoča se Cerrkev povezana zlasti v novembru z molitvijo, dobrimi deli, daritvijo sv. maše in možnim darovanjem popolnega odpustka.

Cerkev nam iz svoje duhovne zakladnice naklanja možnost, da za verne duše v vicah v prvih osmih dneh novembra prejmemo poseben odpustek, če poleg spovedi in obhajila v desetih predhodnih ali naslednjih dneh, molimo po namenu svetega očeta in smo nenavezanosti na sleherni greh ter obiščemo pokopališče in tam molimo.

Marija rešiteljica vernih duš, prosi zanje pri sinu Jezusu.

 

ŽUPNIJA NAJ BO GOSTOLJUBEN DRUŽINSKI DOM

 

Papež Frančišek pravi: »Cerkev mora biti prostor svobodno podarjenega usmiljenja, kjer se lahko vsi čutijo ljubljene in sprejete, kjer morejo izkusiti odpuščanje in začutiti spodbudo ter živeti v skladu z evangelijem«.

Novozavezna svetopisemska besedila, ki pripovedujejo o tem, kako so živela in delovala prva krščanska občestva, imajo pomembno sporočilo tudi za današnji čas in razmere. Župnija ni najprej ustanova, ampak mora biti »gostoljuben družinski dom« in »občestvo vernih« (prim. CL 26), ki ga oblikujejo duhovnik in laiki v medsebojnem podpiranju in sodelovanju.

Življenje in delovanje v župniji mora biti podobno življenju v družini, v kateri skrbijo, da je vse urejeno in da vsak doda svoj delež k skupnemu dobremu počutju.

- Družina ni dom, če mislimo, da morata za vse poskrbeti samo starša.

- Družina tudi ni dom, če vsa dela, ki jih je potrebno opraviti, zaupamo zunanjim službam in servisom.

Dom, v katerem se družinski člani dobro počutijo, je gostoljuben in odprt za druge. Takšne bi morale biti tudi naše župnije: dom, za katerega župljani skupaj skrbimo, dom, ki je odprt za vse in v katerem so vsi dobrodošli.

Prim. NP 50, Eno srce ena duša, str. 12-14)

 

NAPOVEDNI KOLEDAR

 

 

  1. nov. VSI SVETI. Sv. maši bosta ob 8.00 v farni cerkvi, ob 10.00 na Gor. Kamencah. Po obeh sv. mašah bodo molitve za rajne. Ob 16.00 bo v farni cerkvi, ob 18.00 pa v podružnični, za rajne molitev rožnega venca.
  2. nov. Spomin vernih duš. Ta dan je posvečen spominu vseh vernih rajnih. Sv. maši bosta ob 7.30 in ob 18h v farni cerkvi ter ob 17h na Gor. Kamencah. Na ta dan je tudi prvi petek.
  3. nov. Prva sobota. Ob 18h bo birmanska sv. maša, ki jo oblikuje prva skupina birmancev.
  4. nov. 31. navadna – ZAHVALNA nedelja. Sv. maše bodo ob 8.00 in ob 10.00 v farni cerkvi ter ob 11.00 na Gor. Kamencah. Nabirka te nedelje bo namenjena obnovi župnišča.
  5. nov. Ob 19h v župnišču seja ŽPS.

      10. nov. Ob 10h srečanje članov ŽPS naše dekanije v Baragovem zavodu.

      11. nov. 32. navadna nedelja—Martinova. Sv. maši bosta kot običajno. 11. do 14. nov. Duhovniški dnevi v Strunjanu.

      19 nov. Ob 19h srečanje biblične skupine.

      22. nov. Na ta dan goduje sv. Cecilija, zavetnica cerkvene glasbe, pevcev, pevovodij in organistov. Spomnimo se vseh, ki se trudijo za lepo petje pri bogoslužju. 25. nov. KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA. To je zadnja nedelja v cerkvenem letu. Sv. maši bosta kot običajno.

        26. nov. Po sv. maši bo srečanje Karitas

 

SKRB ZA BOŽJO HIŠO

 

 

27.10. – 02.11.  3. skupina iz 4. območja

03.11.—09. 11. 1. skupina iz 5. območja

10.11.—16. 11. 2. skupina iz 5. območja

17.11.—23. 11. 3. skupina iz 5. območja

24.11.—30. 11. 4. skupina iz 5. območja