OZNANILA ZA MESEC OKTOBER 2018

DREVO NAŠEGA ŽIVLJENJA RASTE IZ KORENIN.  

Si lahko predstavljate, da drevo lahko raste brez korenin. Če mu korenine odstranimo, se posuši. Če korenine zgnijejo se drevo preneha vzpenjati v nebo. Nič ne pomaga, če takemu drevesu prinašamo vodo in ga zalivamo, nič ne pomaga še tako kakovostno gnojilo. Drevo se suši in končno strohni.

Tako je tudi z našim človeškim življenjem. Korenine našega življenja predstavljajo najprej naši starši, naši vzgojitelji, naši posredniki duhovnih vrednot. Po njih se plemeniti kultura življenja, kultura vedenja, kultura odnosov…. Po njih se plemeniti naše življenje z bogastvom umetnosti. Po njih raste ali slabi naša vera, naš pogled v prihodnost, naša ljubezen in naše upanje. To dejstvo nam nalaga veliko odgovornost. Vsakdo bi se moral pogosto vprašati, posebno pa starši, duhovniki in vzgojitelji: Kakšne korenine smo? Žive in zato sposobne prenašati hrano, ki nam jo daje Jezus, ali suhe, ki kljub obilici duhovne hrane, niso sposobne srkati življenjskega soka in ga posredovati naprej. Kaj je vidno v prerezu našega življenja: Podoba Jezusa Kristusa ali podoba mrtvaškega človeškega obraza?

NOVA SKUPINA KATEHUMENOV

Katehumeni so odrasli ljudje, ki v mladosti niso imeli možnosti prejeti zakramentov uvajanja in s tem postati katoličani. Cerkev tem ljudem prihaja naproti s posebno ponudbo. V skupini se pod vodstvom duhovnika pripravljajo na prejem zakramentov in iščejo odgovore na življenjska in verska vprašanja.

Nova skupina bo imela prvo srečanje v nedeljo, 7. oktobra, v kloštru. Vodil jo bo p. Marko Novak. Če poznate koga, ki se zanima za tovrstna vprašanja, mu posredujte to sporočilo.

OBNOVITVENA DELA NA ŽUPNIŠČU

Na predlog ključarja, g. Jožeta Mikliča, da je potrebno obnoviti zunanjost župnijske hiše in garaž, se je kar nekajkrat sestal Gospodarski svet in sklenil naslednje: zamenjati je potrebno dotrajana okna, prav tako oboja vhodna vrata. Namesto polken naj imajo okna zunanje žaluzije, okna spodnje učilnice pa še železne mreže. Na fasadi naj se namesti dodatna izolacija in iz župnišča naj se s čelnih strani odstrani lesena obloga. Nato naj se obe stavbi prebarva. O predlogih je bila obveščena tudi Gospodarska komisija novomeške škofije. Soglasje je izdala 13.9.2018, št 379/18. 

Za izvedbo del so bili izbrani naslednji izvajalci:

* Roletarstvo Medle—zamenjava oken

* Inotherm—zamenjava vrat

* Gradbeništvo Zagorc—fasada

* Kovaštvo Resman

Dela naj bi bila predvidoma izvedena v oktobru. Prihodnje leto pa bo potrebno obnoviti tudi streho. Zaradi teh investicij bomo imeli sedaj nekaj časa nabirke prvih nedelj v mesecu namenjene tovrstnim stroškom. Že v naprej hvala za razumevanje in vsakršno pomoč.

ZAHVALA

 Vsem staršem in drugim dobrotnikom, ki ste darovali prostovoljne prispevke za ogrevanje učilnic, oziroma za stroške poučevanja verouka, se prisrčno zahvalim. Letos verouk obiskuje 131 otrok, dva manj kot preteklo leto.

BIRMANSKE SV. MAŠE

 S prvo soboto v oktobru bomo začeli z birmanskimi nedeljskimi mašami ob sobotah zvečer.  Birmanci, ki bodo razdeljeni v štiri skupine, bodo s pomočjo animatork pripravljali uvode in drugo sodelovanje pri sv. maši. Pridiga bo v obliki pogovora, zato bodo birmanci vsaj en teden pred sv. mašo prejeli svetopisemska berila s pomočjo katerih bodo lažje sledili vsebine in sporočilu Božje besede.

Birmanci bodo zasedli prve sedeže, zato prosim odrasle, da jim prepustijo prostor. K Birmanskim mašam pa so še posebej lepo vabljeni tudi starši, ki predstavljajo korenine njihovega življenja in njihove vere.

Zapisnik 20. seje ŽPS

Po pozdravu, ugotovitvi prisotnosti in podelitvi gradiva za novo pastoralno leto in molitvi smo prebrali in potrdili  zapisnik 19. seje, skupaj s poročilom o uresničitvi sklepov 19. seje. 

Prvo študijsko temo iz priročnika Eno srce in ena duša, (NP 50, str. 6-8) je   pripravil in predstavil g. župnik. V pogovoru smo iskali odgovore, kako člani ŽPS spodbujamo medsebojno povezanost med sožupljani in kako gradimo živo občestvo.  Kaj prispeva k temu, da se med župljani tkejo pristne prijateljske vezi. Izpostavili smo medsebojno ljubezen in spoštovanje, medsebojno spoznavanje preko druženja in pogovorov. Predstavljen je bil primer neke župnije, kjer so z  ustanavljanjem interesnih celic podobno mislečih, ki privabljajo nove člane  in ustanavljajo nove celice, poživili versko prakso.

Sledila je kratka predstavitev preteklih dogodkov, nato pa usmerili pogled v dogodke pred nami. Pred nami je mesec oktober z roženvensko pobožnostjo,  škofijsko romanje na Madžarsko, misijonska nedelja (21. 10.), dan češčenja SRT, 28. 10.  (letos na nedeljo), vsi sveti, zahvalna nedelja 4. 11.

Sledila so druga pereča vprašanja: aktivnosti za obnovo župnišča; predstavljena je bila nova katehistinja, ga. Milena Hostnik, našteta so bila krizna področja: manjka nam cerkovnik, organist za drugo sv. mašo, pevovodja za otroški zbor, ministranti, bralci beril….. Upajmo, da bo kaj odziva na povabilo!

Članice in člani ŽPS niso imeli predlogov in vprašanj.

Sejo smo zaključili ob 21.00 uri.                                                                           Zapisal Stanislav Žagar

Naslednja seja bo 5.11.2018

DAN ČEŠČENJA SRT

  

Molitveno srečanje z Jezusom v SRT bomo pričeli s sveto mašo in litanijami Jezusove krvi .

Razpored češčenja bo naslednji:

8.00: sveta maša

9h-10h: Gor. Kam., D. Vrh in Hudo

10h—11h Potočna vas

11h–12h: Molitvena skupina

12h–14h: prekinitev češčenja SRT

14h–15h: Markljeva in Turkova ul.

15h-16h: Dolenje Kamence

16h-17h: Muhaber, Ljubljanska c. in Vel. Bučna vas.

17.00: litanije SJ in sklepna sv. maša, ki jo bo vodil prelat, g. Božidar Metelko. Te maše se udeležite v čim večjem številu. Dan češčenja SRT je ogledalo naše vere v Jezusovo navzočnost med nami v sveti hostiji in naše hvaležnosti za njegovo prisotnost med nami.

V enem Duhu krščeni v eno telo

»Jezus je od svojih učencev pričakoval pomoč in sodelovanje. Od čudeža s hlebi in ribami do Lazarjeve obuditve jih je vključeval v svoje delo. Sam je posegel šele potem, ko so učenci naredili, kar so sami lahko. Služenje mora biti stvar občestva.

Podobno je bilo v prvi Cerkvi - apostoli so opravljali svoje naloge in bili pozorni na to, da so vsi kristjani v občestvu dejavno sodelovali. Pravzaprav pri tem niso popuščali. Pavel pravi: »Glej, da boš dobro opravljal službo, ki si jo sprejel v Gospodu«   (Kol 4,17).

Duhovnik Michael White in njegov sodelavec Tom Corcoran v knjigi Prenovitev poudarjata, da verniki, ki se jim v župniji zgolj streže, postanejo potrošniki; verniki, ki v župniji dejavno sodelujejo, pa postanejo sodelavci.

Živo župnijsko občestvo bi moralo biti podobno družini, v kateri vsi člani skrbijo za skupno dobro. Edini člani, ki v družini ne pomagajo, so dojenčki in onemogli«.

(Prim. NP 50, Eno srce ena duša, str. 11)

 NAPOVEDNI KOLEDAR

 

  1. okt. Začetek meseca roženvenske pobožnosti v cerkvi in po domovih.
  2. okt. Prvi petek. Ob 18h molitev RV in sveta maša. Priložnost za začetek opravljanja 9-ih prvih petkov.
  3. okt. Prva sobota in začetek birmanskih sv. maš. Pri sv. maši ob 18h bo sodelovala 1. skupina birmank in birmancev.
  4. okt. 27. ned. med letom—roženvenska nedelja. Ta dan bo začetek tedna za življenje. Sv. maši bosta kot običajno. Pri obeh maša bo nabirka za obnovo župnišča.
  5. oktober. Pri sv. maši bo sodelovala druga skupina birmancev.
  6. okt. 28. ned. med letom in sklep tedna za življenje. Sv. maši bosta doma kot običajno.
  7. okt. 29. ned. med letom—misijonska. Sv. maši bosta kot običajno, pri obeh mašah pa bo nabirka za misijone, ki jo toplo priporočam. Popoldne, ob 15h, pa bo v Prečni revija župnijskih pevskih zborov naše dekanije.
  8. okt. Ob 19h bo v župnišču srečanje biblične skupine. Lepo vabljeni.
  9. okt. 30. navadna ned., žegnanjska. V naši župniji pa bo ta dan tudi dan češčenja SRT. To je najpomembnejši župnijski praznik. Sv. maše bodo ob 8h in sklepna ob 17h. Med sv. mašami bodo molitvene ure za posamezna območja župnije. Sklepno slovesnost bo vodil prelat g. Božidar Metelko.

SKRB ZA BOŽJO HIŠO

29.09.—05.10.   3. skupina iz 3. območja

06.10. – 12.10.   4. skupina iz 3. območja

13.10.— 19.10. 1. skupina iz 4. območja

20.10. – 26.10.  2. skupina iz 4. območja

27.10. – 02.11.  3. skupina iz 4. območja