FARNA OZNANILA ZA SEPTEMBER 2018

 

NOVO VEROUČNO  IN PASTORALNO LETO

 

Odpirajo se vrata novega veroučnega in pastoralnega leta. Pred nami je nov začetek. Bog ve kolikokrat mora na start tekmovalec, preden po napornih treningih doseže želene uspehe.

Tudi v našem življenju ni drugače. Brez novih začetkov brez napornih  »treningov«, ki so v vztrajnem življenjskem učenju, izdelovanju nalog, povezovanju z glavnim trenerjem našega življenja, Bogom, in poslušanju njegovih nasvetov, ni pričakovati napredovanja v modrosti in milosti.

Prav vsi stojimo pred novim začetkom. Otroci pred izzivi, ki jih prinašajo veroučni učbeniki in pred Jezusovim vabilom: »Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi in jaz vas bom poživil«. Starši,  kot prvi vzgojitelji svojih otrok, so pred novim izzivom ali bodo otroke vzgajali v krščanskem duhu v besedi in dejanju, ali pa bodo podrli vse to, kar bodo otroci slišali pri verouku. Kateheti smo pred vprašanjem, koliko truda smo pripravljeni vložiti v svoje delo, da bi bilo približevanje Jezusovega veselega oznanila otrokom kar najbolj razumljivo.

Vsi smo pred začetkom novega pastoralnega leta, ki nas bo posebej opozarjalo na prvi in najpotrebnejši zakrament—na sv. krst in nas spodbujalo naj živimo iz milosti svetega krsta. Papež Frančišek pravi, da je edini gospodar časa samo Bog. Mi smo le oskrbniki trenutka za katerega bomo nekoč morali dali odgovor.

VPIS V VEROUČNO ŠOLO

 

Vpisovanje otrok v 1. r. veroučne šole bo v ponedeljek, 3. septembra, od 8h do 9h in od 16h do 18h. Starši k vpisu prinesite (če otrok ni krščen v naši župniji) Družinsko knjižico ali izpisek iz krstne knjige župnije, kjer je otrok krščen.

PONOVNO je potrebno vpisati k verouku tudi otroke ostalih razredov, če otroci niso prišli po spričevalo in spričevalo nima podpisa staršev. Vpis za te otroke bo v torek, 4. 9. ob 17h. Če ti otroci ne bodo ponovno prijavljeni, bodo črtani iz našega seznama veroučencev.

Urnik veroučnih ur je objavljen pod rubriko URNIKI.

Pri verouku bomo uporabljali predpisane učbenike, priporočam pa tudi Mavrico, ki dopolnjuje učbenike nižjih razredov in je čudovito sredstvo za odvračanje od virtualne zasvojenosti s pametnimi telefoni in računalniki. Z veroukom bomo pričeli v tednu po 9. septembru, in sicer s sveto spovedjo otrok od 4. do vključno 9. razreda, prvi trije razredi pa bodo imeli verouk po ustaljenem urniku.

 

razred

knjiga

zvezek

skupaj

     

1.

 

10€

10€

2.

 

10€

10€

3.

 

10€

10€

4.

8,5€

5€

13,5€

5.

8,5€

5€

13,5€

6.

8€,5

5€

13,5€

7.

8,5€

5€

13,5€

       

 

 1. in 9. razred nadaljujeta z birmansko snovjo iz preteklega leta. Poleg učbenikov bodo vsi otroci imeli tudi liturgične zvezke (2,8 €) v katere bodo lepili nalepke za posamezno nedeljo. To dejanje je smiselno, če pri vprašanjih sodeluje vsa družina.

PROŠNJA ZAPOMOČ

Kakor prejšnja leta, se tudi letos obračam na vas s prošnjo za prostovoljne prispevke za kurilno olje, katehetske pripomočke in stroške  poučevanja. Darujte po svojih močeh in presoji. Že v naprej se vsem lepo zahvalim za prispevek, posebno še tistim, ki v ta namen darujete kljub temu, da nimate več šoloobveznih otrok. Nezamarljiva pa je ugotovitev, da nekateri starši otrok, ki živijo v dobrem gmotnem stanju, nikoli ne prispevajo za stroške ogrevanja in poučevanja.

ROMANJE NA BREZJE

V nedeljo, 16. septembra (popoldne), bomo imeli tradicionalno romanje naše župnije na Brezje. Tokrat se ne bomo pridružili ostalim mestnim župnijam, ki bodo imele tradicionalno romanje v oktobru. Cena romanja je 10€. Pohitite s prijavami. Kdor prej pride, prej melje.

ŠKOFIJSKO MOLITVENO BDENJE

ZA DUHOVNE POKLICE

 

V noči s petka, 31. 8., na soboto 1. 9., bo po naših župnijah in redovnih skupnostih tradicionalno molitveno bdenje za nove duhovne poklice.

Samostanske skupnosti bodo molitveno uro opravile v svojih hišnih kapelah, župnije pa v cerkvah.

Skupna molitev, povezana z darovanjem žrtev, povezano z nočno molitvijo, bo izmolila nove duhovniške in redovniške poklice. Naša župnija  bo skupaj s še 8. župnijami molila 31.8. od 22.-23. ure.

Lepo Vabljeni!

ŠKOFIJSKI MOLITVENI DAN ZA NOVE DUHOVNE POKLICE IN ŠKOFIJSKO SREČANJE MINISTRANTOV

 

»Škofijski molitveni dan za nove duhovne poklice in škofijsko srečanje ministrantov bo 8. septembra 2018 na Zaplazu.

Geslo letošnjega molitvenega dneva za nove duhovne poklice je: »Prižigaj luč vere!«

Ob deveti uri bo v cerkvi molitvena ura, ki jo bo vodil animator za duhovne poklice dekanije Črnomelj. Ministranti bodo v tem času imeli zanimivo katehezo in delavnico o sodelovanju pri liturgiji. Ob 10. uri bo sveta maša, ki se je vsi udeležijo v liturgičnih oblekah, ki jih prinesejo s seboj.

Po sveti maši bo srečanje ministrantov s škofom. Ministranti iz posameznih župnij naše škofije se bodo predstavili škofu, kratko opisali svoje dejavnosti v župniji, športne in druge dosežke na ministrantskih srečanjih«.

Boštjan Gorišek, škofijski referent za duhovne poklice in ministrante.

ENO SRCE IN ENA DUŠA

Pod tem naslovom, vzetim iz Apostolskih del, bomo v prihajajočem pastoralnem letu razmišljali o  tem, kako graditi župnijsko občestvo.

Poročilo o življenju prvih kristjanov priča o tesni medsebojni povezanosti in globokem spoštovanju med vsemi člani prve krščanske skupnosti.  V obdobju preganjanja kristjanov, so bili ti  med seboj zelo povezani. Skupaj so odkrivali pot na katero jih je vabil  Sveti Duh.

Nas k skupni gradnji Cerkve (in župnije)  vabi papež Frančišek, ko  neprestano poudarja, da se mo ramo učiti drug od drugega, se poslušati ter iskati načine, kako skupaj prevzemati odgovornost za oznanjevanje evangelija.

Papež Frančišek poudarja: Le župnija, ki je sposobna nenehne samoprenove in rasti, je v resničnem stiku z življenji njenih sinov in hčera, sicer lahko postane neuporabna struktura, ki nima stika z ljudmi ali samozadostna, vase zaprta skupina peščice izbrancev«. (EG 28)

(Prim. NP 50, str. 7)

NAPOVEDNI KOLEDAR

 

 1. okt. Od 22h do 23h molitvena ura za duhovne poklice

 1. sept. 22. nedelja med letom. Med sv. mašo ob 10h bo slovesno krščevanje.

 1. sept. Vpis otrok prvega razreda k verouku: od 8h—9h in od 16h –18h.

 1. sept. Praznik Marijinega rojstva. Škofijski molitveni dan za duhovne poklice. Na Zaplazu bo ob 9h molitvena ura, ob 10h slovesna škofova sv. maša. Po maši bo srečanje g. škofa z ministranti. V župnijski cerkvi bo sv. maša že ob 7.30. Na Trški gori pa kot običajno, ob 19h.

 1. sept. 23. nedelja med letom. Sv. maši bosta kot običajno.

10, sept. Začetek veroučnega leta 2018/19.

 1. sept. Povišanje sv. križa in godovni dan podružnične cerkve. Sv. maša bo na Gor. Kamencah.

 1. sept. Tradicionalno srečanje mladine v Stični.

 1. sept. 24. nedelja med letom. V župnijski cerkvi bo sv. maša le ob 8h, ob 10h pa bo žegnanje na Gor. Kamencah. Popoldne ob 13h pa bomo romali na Brezje.

 1. sept. 25. nedelja med letom. Sv. maši bosta kot običajno.

 1. sept. Ob 20h seja ŽPS.

 1. sept. 26. navadna nedelja.

SKRB ZA BOŽJO HIŠO

 

25.08. –  31.08.   3. skupina iz 2. območja

01.09.— 07.09.  4. skupina iz 2. območja

08.09.  – 14.09.  5. skupina iz 2. območja

15.09.  – 21.09.  1. skupina iz 3. območja

 1. 09. – 28.09. 2. skupina iz 3. območja

29.09.—05.10.   3. skupina iz 3. območja

.