Prispevki

OPOMNIK ZA 45. TEDEN 2017 - 5. 11. do 12. 11. 2017

 

* Torek, 7. 11. 2017. Ob 18.30 bo v cerkvi setanek za starše prve triade (od 1.- 3. razreda). Starši, lepo vabljeni!

* Namesto molitve Očenašev ste darovalci za vaše pokojne zbrali na Dol. Kamencah za 9 svetih maš, na Gor. Kamencah pa za 8 sv. maš. Te sv. maše bodo opravljene med letom, bodisi doma bodisi drugje. Bog, povrni.

* Hvala vsem, ki  sodelujete pri bogoslužju, pri oznanjevanju in v karitativni dejavnosti. Hvala tudi vsem mojim osebniom dobrotnikom.