MAŠNI NAMENI ZA OBDOBJE OD 11.8. 2019 DO 18.8. 2019

DAN IN DATUM

GODOVI

MAŠNI NAMENI

NEDELJA

11. 8.  2019

19. MED LETOM   Klara (Jasna), redovna ustanoviteljica

8.00: ZA ŽIVE IN ++ FARANE

10.00: + BINE PLANINŠEK

PONEDELJEK

12. 8.  2019

Ivana Šantalska, vdova, redovnica

19.00:  ++ RENATA PAVLIČ TER STARŠI KASTELIC

TOREK

13. 8.  2019

Poncijan, papež in Hipolit, duhovnik, mučenca

7.30:  PO NAMENU

SREDA

14. 8.  2019

Maksimilijan kolbe, duhovnik, mučenec

19.00:  ++ MARIJA IN FRANC GORENC

ČETRTEK

15. 8.  2019

MARIJINO VNEBOVZETJE.

Tarzicij, mučenec

8.00:  ZA ŽIVE IN ++ FARANE

10.00: ++ JANEZ IN STARŠI JANEŽIČ

PETEK

16. 8.  2019

Rok, romar in spokornik

19.00:  + JANEZ LJUBI kot 8. dan

SOBOTA

17. 8.  2019

Evzebij, papež, mučenec

19.00:  + JOŽE ZUPANČIČ, kot 8. dan

NEDELJA

18. 8.  2019

20. MED LETOM   Helena, (Alenka), cesarica

8.00: ZA ŽIVE IN ++ FARANE

10.00: + FRANC NOVAK, obl.