MAŠNI NAMENI ZA OBDOBJE OD 3.8. 2019 DO 11.8. 2019

DAN IN DATUM

GODOVI

MAŠNI NAMENI

NEDELJA

4. 8.  2019

18. MED LETOM   Janez M. Vianney, arški župnik

8.00: ZA ŽIVE IN ++ FARANE

10.00: ++ OČE IN SIN JOŽE DRAGAN

PONEDELJEK

5. 8.  2019

Marija Snežna

D:  PO NAMENU

TOREK

6. 8.  2019

Jezusova spremenitev na gori

D:  PO NAMENU

SREDA

7. 8.  2019

Sikst II., papež, mučenec

D:  PO NAMENU

ČETRTEK

9. 8.  2019

Dominik, duhovnik, ustanovitelj dominikancev

D:  PO NAMENU

PETEK

10. 8.  2019

Terezija B. od Križa – Edith Stein, mučenka

D:  PO NAMENU

SOBOTA

11. 8.  2019

Lovrenc, diakon, mučenec

19.00:  + DANIJEL REDEK

NEDELJA

12. 8.  2019

19. MED LETOM   Klara. (Jasna), redovna ustanoviteljica

8.00: ZA ŽIVE IN ++ FARANE

10.00: + BINE PLANINŠEK