VABILO

Vse, ki ste pripravljeni sodelovati pri bugoslužju z branjem Božje besede (beril) vabim, da se ponovno priglasite. Vabilo velja dosedanjim bralcem kot novim. Tiste, ki so bili na setznamu a niso prihajali k branju, bom črtal iz seznama, ker smatram, da ne želijo več prispevati svojega dečeža pri najsvetejši daritvi.

Vsem, ki ste zvesti svojemu "duhovnemu", se iskreno zahvaljujem, vsem, ki se bodo na novo priglasili pa želim obilo poguma in veselja ob razdajanju kruga Božje besede.

                                                                                                                                                                     Miro,  žpk.