BRANJE BERIL OD 3. SEPTEMBRA DO 5. NOVEMBRA 2017

DATUM: URA:  
3. 9. 2017

8.00   Fani Brudar

           Dragica Ambrožič

10.00   Mojca Fišter

           Ada Kumer

10.9.2017

8.00   Mojca Pugelj

          Uroš Fabijan

10.00   Danijel Redek

             Primož Skubic

17.9.2017

8.00   Dragica Ambrožič

           Anže Potočar.

10.00   MAŠA NA GOR. KAMENCAH

24.9.2017

8.00   Jože Blatnik

           Klavdija Blatnik

10.00   Marjan Kelvišar

             Tanja Šubic

1.10.2017

8.00   Benjamin Redek

           Danijel Redek

10.00   Eva Šubic

             Primož Skubic

8.10.2017

8.00   Marija Pugelj

           Klemen Verček

10.00   Katja Kelvišar

             Matic Kelvišar

15.10.2017

8.00   Jože Blatnik

          Klavdija Blatnik

10.00   Ada Kumer

             Klemen Parkelj            

22.10.2017

8.00   Marija Pugelj

           Klemen Verček

10.00   Brina Klobčaver

             Mojca Fišter

29.10.2017

8.00 Mojca Ljubi    

       Dragica Ambrožič

10.00   Pia Kelvišar

             Ana Šubic

56.11.2017

8.00   Mateja Travižan

           Matic Vidic       

10.00   Manca Dragan

          Brina Klobčaver